MASTER in je eigen klas: follow-up

We zijn deze week weer een stap verder gekomen met het idee om een MASTER in de eigen klas te ontwikkelen. Deze master zal ook daadwerkelijk in de eigen praktijk worden gezet, waarbij het LEREN op alle niveaus in de organsiatie eenzelfde spoor doorloopt. Uitgaande van het gegeven dat leerlingen verschillen in ontwikkelings- en onderwijsbehoeften, leraren verschillen in ontwikkelings- en begeleidingsbehoeften en directeuren in hun onderwijskundig leiderschap hiermee kunnen (leren) werken, ondersteund door een bestuur dat onderwijskundig leiderschap hoog in het vaandel heeft staan en een duidelijke visie heeft op ‘goed leraarschap’. Voor wie meer wil weten: er is een paper te bestellen via deze weblog door een reactie in te sturen.

Master in je eigen klas!

Deze weblog ben ik gestart in januari 2012 en sinds die tijd is er veel gebeurd waarover ik niet heb gepubliceerd. Hierbij een korte update. In maart 2012 is het idee bij mij geboren om in het kader van de kwaliteitsimpulsen voor de leraar een MASTER te ontwikkelen die rechtstreeks wordt uitgevoerd in de dagelijkse praktijk van leerkrachten. Rekening houdend met VERSCHIILLEN in leren en ontwikkelen van leerlingen en leerkrachten beiden. Bedoeld om het VAK van het leraarschap weer centraal te stellen in het onderwijs: dat vormt immers het HART en daar ligt ook mijn hart, al vanaf 1975. Het eerste boek dat ik heb geschreven is getiteld : De Leerkracht Centraal en kwam voort uit het WETEN dat uiteindelijk het de leerkracht is die er echt toe doet als het om onderwijskwaliteit en opbrengsten gaat!
Het komende weekeinde zal ik meer schrijven over deze master en wat de stand van zaken is op dit moment. Er is inmiddels veel interesse voor dit concept en ik verwacht dat we in het najaar zullen starten bij een aantal scholen en stichtingen in het primair onderwijs.

Ik sluit dit bericht af met een hartekreet dat ik in februari schreef:

OPBRENGSTGERICHT WERKEN
Onderwijsgeven is een VAK
een vak dat kennis vraagt
Kennis vraagt van vakgebieden en leerprocessen beiden
beiden op het niveau van inhoud EN proces
Procesverschillen zijn er..tenminste drie
drie leerprocessen zijn fundamenteel anders
Anders kunnen werken maakt een groot verschil
verschillen erkennen leidt tot betere resultaten!

MEER GELD VOOR RESULTAATVERBETERING?
Teveel controle en registratie stoppen
stoppen in het ondersteunen van onderwijsgevenden in hun vak
Vak van inhoud en kijk op kinderen
kinderen die verschillen inhouden leren
Leren via verschillende methodes en contexten
contexten die betekenis geven aan basisvaardigheden
Basisvaardigheden worden zo belangrijk EN leuk
LEUK mag het toch ook zijn, onderwijs?
Onderwijs is immers voor kinderen
Kinderen niet voor ons onderwijssysteem?

KINDEREN VORMEN VOOR MORGEN..
Morgen moet je kunnen lezen, schrijven en rekenen
Morgen vraagt ook om zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en wijsheid
Morgen vraagt reflectievaardigheid en zelf durven denken en doen
op basis van een eigen visie en waarden die een wereld kunnen verzetten!

Truus van Putten